نرم افزار crm

مشتری یک راهبرد در کسب و کار است که نتیجه آن افزایش درآمد و سود از طریق بالا بردن رضایت مشتریان و وفاداری آنهاست. در واقع هدف اصلی مدیریت ارتباط با مشتری حداکثر سازی ارزش طول عمر مشتری در سازمان و شرکت است.  (K.Blery & G.Michalakopoulos, 2006, 6)
مدیریت ارتباط با مشتری بهربرداری از اطلاعات مربوط به مشتری و دانش ارائه محصولات و خدمات منسب به مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری فرآیندهای تجاری تکامل یافته  چون بازاریابی ارتباطات با تاکید روی بهبود موثر روابط با مشتری است.  (BULL, 2003, 593)
سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری

/ 0 نظر / 23 بازدید